Velua vervangt zijn webshops

Velua is bezig met een herstructurering van de webshops. Daarbij is aandacht besteed aan techniek en uitstraling. Onze eerste release betreft de webshops met Brother producten voor etikettering en labeling: www.labelwinkel.nl www.labelwinkel.be Andere webshops worden binnen enkele weken vervangen.

Continue reading →