Velua is bezig met een herstructurering van de webshops. Daarbij is aandacht besteed aan techniek en uitstraling. Onze eerste release betreft de webshops met Brother producten voor etikettering en labeling:

Andere webshops worden binnen enkele weken vervangen.

SHARE IT:

Related Posts